Polityka prywatności

 1. Właścicielem platformy B2B TOOTINY-SNIBBS jest firma Snibbs sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Trzebiatowska 16, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7792005820, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179075.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do:
 • Realizacji umów zawieranych z Snibbs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  oraz świadczenie oferowanych przez nią usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji zamówienia, zlecenie wysyłki towaru, realizacji płatności, obsługi reklamacji;
 • Wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, gdzie Snibbs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana wobec obecnie panujących przepisów praw, jak również dla celów archiwizacyjnych;
 • Ochrony praw przez Snibbs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności;

 

 1. Przetwarzane przez Snibbs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane osobowe mogą zawierać:
 • Imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe – adres, adres e-mail, numer telefonu
 • Dane firmy – NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich

sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia

danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że

przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.

 

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących

Państwa i Snibbs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków

określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania

tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.

 

 1. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do

ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują,

że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.

 

© SolEx B2B